Liikmed

2016-2017 aastal noortevolikogu Palupera vallas puudub.